Contact Us

If you have any questions or remarks, feel free to let us know and we'll get back at you as soon as possible.

Name *
Name

Is it allowed to participate as a team?
Yes, it is. Illustrators can work together with authors.

How many pages does the story need to have?  
The story must be told and illustrated in exactly 24 pages, or 12 double pages (spreads). This does not include the cover, the end leaves nor the title page.

Do I need to make a cover?
No, you don’t need to work out a cover.

What’s a maquette?
A maquette is a model of the book, a sketchbook. It contains all the pictures in pencil lines, which will be worked out later on.

Which technique do I use best?
You are free to choose the technique you want.

Do I have to work out everything in colour?
No, only 3 pages need to be completed in colour. You can finish all the pictures in colour, but that’s not necessary. 3 completed pictures are sufficient for the jury.

Is it allowed to send copies of the illustrations?
Yes, it is. But bear in mind that the quality of the copies influences the jury’s assessment. The jury is free to assess the quality of the copies.

What size do the pictures need to have?
The full-size originals cannot be bigger than 35 cm x 25.

I make digital illustrations. How do I hand them in?
You should print the illustrations in colour and send the copies. We don’t accept cd-roms or usb flash drives.

How many times can I participate in the competition?
You can participate as much as you want. There’s no limit.

Do I need to have experience in order to participate in the competition?
No, the competition is open to everyone, regardless of experience. The work you hand in must be completely original, though, and cannot already be made public.

Is there a longlist and a shortlist?
The jury selects a shortlist of 10 candidates. One of them will be the winner. This competition selects only one winner. The work of the candidates will be exhibited in the Key Colours exhibition in the City Museum of Hasselt. The shortlist will be announced on www.keycolours.com and in the media.

When do I know who has won?
The winner will be announced in Hasselt at the prize-giving ceremony, to which all candidates are invited. The winner will be announced in the media and the complete jury report will be available on this website. The latest report can be found here.

How do I know my work is selected for the exhibition?
The selected illustrators will be informed personally. They definitely include both the winner and the other candidates.

Who will take part in the exhibition?
The jury selects the best works, which will be exhibited in the City Museum of Hasselt and might travel to other places. The number of exhibited illustrations may vary.

FAQ ENGLISH


FAQ NEDERLANDS

Is groepsdeelname toegestaan?
Ja. De illustrator mag samenwerken met een auteur.

Hoeveel pagina’s telt het verhaal?
Het verhaal wordt verteld en geïllustreerd op exact 24 enkele pagina’s, oftewel 12 dubbele pagina’s. Hierin zijn niet inbegrepen de cover, de schutbladen en de titelpagina.

Moet ik een cover maken?
Nee, u hoeft geen cover uit te werken.

Wat is een maquette?
Een maquette is een model van het boek, een schetsboek. Het bevat alle platen van het boek (die later verder uitgewerkt zullen worden) geschetst in potlood.

Met welke techniek werk ik het best?
De gekozen techniek is vrij.

Moet ik alles in kleur uitwerken?
Nee. Enkel 3 platen moeten volledig uitgewerkt worden in kleur. U mag alle platen in kleur uitwerken, maar dat hoeft niet. Aan 3 volledig uitgewerkte platen heeft de jury voldoende.

Mag ik kopieën insturen?
Dat mag, maar hou er rekening mee dat de kwaliteit van de kopie het oordeel van de jury kan beïnvloeden. De jury is vrij om de kwaliteit van de kopie te beoordelen.

Hoe groot moeten de tekeningen zijn?
De originele tekeningen op ware grootte zijn maximum 35 cm x 25.

Ik werk digitaal. Wat stuur ik dan in?
U maakt kleurenprints van uw werk en stuurt die op. U stuurt geen cd-rom of datastick.

Hoe vaak mag ik deelnemen aan de wedstrijd?
U mag zo vaak deelnemen aan de wedstrijd als u wil. Er staat geen limiet op.

Moet ik ervaring hebben om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd?
Nee, de wedstrijd staat open voor iedereen, ongeacht ervaring. Het ingezonden werk moet wel volledig oorspronkelijk zijn en in geen enkele vorm reeds openbaar gemaakt.

Is er een longlist en een shortlist?
De jury stelt een shortlist samen van een 10-tal genomineerden. 1 van hen is de winnaar. In deze wedstrijd is er maar één winnaar. Alle genomineerden worden ook tentoongesteld in de tentoonstelling Kleurboel in Het Stadsmus. De shortlist wordt bekendgemaakt in de pers en op www.keycolours.com.

Hoe verneem ik wie er wint?
De winnaar wordt bekendgemaakt in Hasselt tijdens de prijsuitreiking waar alle genomineerden aanwezig zijn. De winnaar wordt ook bekendgemaakt in de pers en het volledige juryverslag vindt u op deze website. 

Hoe weet ik of mijn werk geselecteerd is voor de tentoonstelling Kleurboel?
De illustratoren die geselecteerd worden voor de tentoonstelling worden persoonlijk verwittigd. Onder hen zijn de genomineerden en de uiteindelijke winnaar.

Wie wordt tentoongesteld in Kleurboel?
Uit alle inzendingen kiest de jury de mooiste inzendingen die zullen worden tentoongesteld in het Hasseltse museum Het Stadsmus en eventueel ook elders. Het aantal tentoongestelde werken is variabel.